Dee White Field

Reddies softball takes on Southeastern Oklahoma State University.